Preturi contabilitate
Follow Us On Twitter Follow Us On Facebook

Audit si cenzorat

Articol scris la: 20/11/2013

 

Cenzorii si auditorii interni sunt elemente de structura organizatorica si functionala a societatii pe actiuni si pot deveni instrumente utile in preventia insolventei societatii. Acestia au atributia de a declansa alerta atunci cand este pus in pericol bunul mers al societatii.

Auditul consta in colectarea si evaluarea unor probe privind informatiile, pentu a le dermina gradul de conformitate a informatiilor respective. Este o activitate independenta si obiectiva, care da unei entitati o asigurare in ceea ce priveste gradul de control. Pentru a se putea realiza este necesara existenta unor informatii verificabile si a unor criterii si norme in raport cu care sa se faca aceasta verificare. Auditul desemneaza un tip de control mai aprofundat decat controlul efectuat de cenzori, pornindu-se de la contabilitate si bazandu-se pe tehnici specifice de sondaj.

 

Exista trei tipuri de audit: auditul situatiilor financiare – efectuat pentru a se afla daca ansamblul situatiilor financiare ale unei entitati este prezentat in acord cu anumite criterii, auditul operational – ce consta in examinarea oricarei portiuni a procedurilor si metodelor operationale, auditul conformitatii – ce reprezinta examinarea evidentelor financiare ale unei organizatii pentru a stabili daca aceasta respecta anumite proceduri, reguli sau norme.

Auditorii pot fi externi (firma, parteneriat) sau interni (reprezentanti ai personalului si pot fi doar persoane autorizate legal, independente de adunarea generala, consiliul de administratie si directori). Activitatea auditorului trebuie sa fie impartiala si independenta.

 

Cenzorii verifica modul in care este administrat patrimoniul societatii, intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale si indeplinesc orice alte atributii stabilite de acul constitutiv. Raportul cenzorilor este obligatoriu deoarece trebuie aprobata de catre adunarea generala situatia financiara. Acesta poate fi depus la Registul Comertului odata cu hotararea de aprobare a situatiilor financiare anuale. Societatea pe actiuni trebuie sa aiba cel putin 3 cenzori si tot atatia supleanti, cel putin unul dintre ei trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil.

 

Atributiile cenzorilor si ale auditorilor sunt, in principal, cele de supraveghere a gestiunii, de verificare a legalitatii situatiei financiare, a regularitatii registrelor si a elementelor patrimoniale ale societatii. Activitatea cenzorilor se concretizeaza in rapoarte. Raspunderea cenzorilor se stabileste dupa regulile referitoare la mandat, o raspundere civila, cat si o raspundere penala.

In niciun caz cenzorii si auditorii nu trebuie sa acopere prin tacere riscurile si pericolele care ameninta societatea.

 Articol realizat de

Lavinia Stan

Conta Radulescu filiala P-ta Alba Iulia Nr 7, Bucuresti