Preturi contabilitate
Follow Us On Twitter Follow Us On Facebook

Cele mai importante modificari fiscale din luna ianuarie

Articol scris la: 23/12/2013

OUG 102/2013 a adus urmatoarele modificari ale codului fiscal:

  • Impozitul pe profit.

    Vor fi scutite castigurile de capital, iar aceste scutiri vor fi aplicate doar daca contribuabilul detine timp de un an fara intreruperi 10 % din capitall social al persoanei juridice.

- scutirea veniturilor din dividende primite de la persoane juridice din state terte cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri

- scutirea castigurilor de capital realizate de contribuabili din vanzarea sau cesionarea titlurilor de participare

- scutirea veniturilor obtinute de o persoana juridica romana din lichidarea unei alte persoane juridice

De asemenea se prevede:

- scutirea de impozit a dividendelor primite de o persoana juridica romana de la alta persoana juridica romana

- scutirea de impozit a dividendelor primite de o persoana juridica romana de la alta persoana juridica straina situata intr-un stat membru

- neimpozitarea dividendelor distribuite de o persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane

- conditiile de schimbare a anului fiscal pentru contribuabilii care cer acest lucru

 

  • Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

- microintreprinderile nu vor mai aplica sistemul de impozitare pe veniturile microintreprinderilor contribuabilii care realizeaza venituri din consultanta si management daca ponderea veniturilor este peste 20%

- s-au eliminat din baza de impunere veniturile reprezentand diferentele de curs valutar si a reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii


 

  • Impozitul pe venit

    Cateva dintre modificarile din sfera impozitului venit:

- deducerea din veniturile realizate anual din categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor a contributiilor de asigurari sociale de sanatate

- neimpozitarea veniturilor obtinute din cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee si leguminoase pentru productia de masa verde destinate furajarii animalelor detinute de contribuabilii pentru care venitul se determina pe baza normelor de venit sau care obtin venituri neimpozabile din activitati agricole

- stabilirea tratamentului fiscal in cazul persoanelor fizice care primesc materiale publicitare, pliante, mostre, puncte bonus acordate cu scopul stimularii vanzarilor

 

  • TVA

- a fost eliminata conditia referitoare la achitarea TVA solicitate la rambursare de catre persoanele impozabile nestabilite in Romania

- se modifica prevederile referitoare la ajustarea TVA, in sensul ca nu se impune ajustarea in cazul bunurilor pierdute, distruse sau furate, in conditiile in care pierderea, distrugerea sau furtul bunurilor sunt demonstrate corespunzator

 

  • Accize

- se interzice vanzarea de tigarete catre persoane fizice la un pret mai mic decat pretul de vanzare cu amanuntul declarat