Preturi contabilitate
Follow Us On Twitter Follow Us On Facebook

Contractul de ucenicie la locul de munca

Articol scris la: 00/00/0000

 

Contractul de ucenicie la locul de munca este reglementat de 3 acte normative importante, dupa cum urmeaza:

- Art. 208 210 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicat in Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011.

- Legea nr. 279/2006, publicata in Monitorul Oficial nr. 498 din 7 august 2013

- H.G. nr. 855/2013 Normele de aplicare a Legii nr. 279/2005, publicata in Monitorul Oficial nr. 705 din 18 noiembrie 2013.

Persoana incadrata in munca in baza unui contract de ucenicie are statutul de ucenic. Acesta trebuie sa aiba minim 16 ani si sa doreasca sa se formeze profesional in vederea obtinerii unei calificari.

Atentie la faptul ca ucenicul beneficiaza de dispozitiile aplicabile celorlalti salariati, in masura in care ele nu sunt contrare celor specifice statutului sau.

 

Cui se adreseaza ucenicia la locul de munca?

- persoanelor interesate sa devina ucenici, cu varsta de peste 16 ani, care doresc sa se concentreze pe invatare pornind de la situatiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupatii direct la locul de munca;

- angajatorilor care doresc sa organizeze activitati de ucenicie la locul de munca potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de munca declarate vacante.


Contractul de ucenicie la locul de munca se incheie pe durata determinata si reprezinta un contract individual de munca de tip particular. In temeiul acestui CIM, angajatorul se obliga sa asigure plata ucenicului si formarea sa profesionala intr-o meserie conform cu domeniul sau de activitate.

Ucenicul se obliga sa se formeze profesional si sa munceasca in subordinea angajatorului cu care semneaza contractul de ucenicie la locul de munca.


Ce contine contractul de ucenicie la locul de munca?


Atentie la faptul ca un contract de ucenicie la locul de munca trebuie sa contina si cateva elemente specifice noului rol, pe langa elementele obligatorii ale contractului individual de munca. Acestea sunt:

a) denumirea calificarii pe care urmeaza sa o dobandeasca ucenicul;

b) denumirea furnizorului de formare care desfasoara programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca;

c) numele coordonatorului de ucenicie si calificarea acestuia;

d) locul/locurile in care se desfasoara activitatea de formare profesionala;

e) durata necesara pregatirii teoretice si practice prin ucenicie la locul de munca;

f) obligatiile suplimentare ale angajatorului;

g) obligatiile ucenicului;

h) alte clauze, potrivit legii.


Cine poate incheia un contract de ucenicie?

Persoana care indepliniste cumulativ urmatoarele conditii:

1. Face demersuri pentru a-si gasi un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin inregistrare la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat in conditiile legii.

2. A implinit varsta de 16 ani.

3. Nu detine calificare pentru ocupatia pentru care se organizeaza ucenicia la locul de munca.

4. Indeplineste conditiile de acces la formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, pe niveluri de calificare, potrivit prevederilor OG nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.Obiectivele formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca sunt:


a) sa ofere persoanelor interesate, cu vrsta de peste 16 ani, posibilita
tea de a obtine o calificare n sistemul de formare profesionala a adultilor, care sa permita ocuparea unui loc de munca si continuarea nvatarii;

b) sa permita angajatorilor sa si asigure forta de munca calificata, de calitate, n functie de cerintele proprii;

c) sa faciliteze integrarea sociala a persoanelor interesate, cu vrsta de peste 16 ani, n concordanta cu aspiratiile profesionale si cu necesitatile pietei muncii;

d) sa asigure un nivel de securitate adecvat persoanelor interesate, cu vrsta de peste 16 ani, pentru a solutiona problema pietelor de munca segmentate;

e) sa contribuie la cresterea economica, crearea de noi locuri de munca, coeziunea sociala si mplinirea personala;

f) sa promoveze dialogul social si sa contribuie la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local.


Principalele notiuni definite prin Legea nr. 279 din 2005 privind ucenicia la locul de munca:

a) angajator - persoana fizica sau juridica ce poate, potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca;

b)
ucenic - persoana cu vrsta de peste 16 ani care, din vointa proprie, ncheie un contract de ucenicie cu un angajator, n scopul obtinerii unei calificari;

c)
furnizori de formare profesionala pentru ucenicie la locul de munca, denumiti n continuare furnizori - unitati si institutii de nvatamnt, angajatori, alti formatori, autorizati/acreditati pentru calificarea respectiva;

d)
coordonatorul de ucenicie - salariatul angajatorului sau, dupa caz, ntreprinzatorul persoana fizica organizator al uceniciei la locul de munca si care are obligatia de a colabora cu furnizorul de formare profesionala autorizat pentru organizarea, desfasurarea si evaluarea continua a formarii profesionale a ucenicului, pe baza standardului ocupational corespunzator ocupatiei n care se califica ucenicul;

e)
contract de prestari de servicii de formare profesionala - contractul ncheiat ntre angajator si furnizorul de formare profesionala pentru ucenicie la locul de munca, daca este alta persoana juridica, n temeiul caruia se asigura formarea profesionala a ucenicului si sustinerea examenelor de absolvire, la finalizarea contractului de ucenicie.Obligatiile angajatorului de ucenici:

Pe langa obligatiile naturale ale oricarui angajator, angajatorul care incheie un contract de ucenicie la locul de munca trebuie sa:

a) sa asigure ucenicului toate drepturile pe care i le confera un contract de munca incheiat pe durata determinata proportional cu timpul lucrat;

b) sa asigure ucenicului pregatirea practica necesara calificarii in care ucenicul se formeaza profesional;

c) sa asigure ucenicului accesul la pregatirea teoretica si practica corespunzatoare programului de formare profesionala, finalizat cu certificat de calificare profesionala a adultilor, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) sa asigure finantarea programului de formare profesionala a ucenicului, daca acest program nu este finantat din alte surse.Obligatiile ucenicului:

Conform Legii nr. 279 din 2005, ucenicului ii revin urmatoarele obligatii:

a) sa desfasoare activitatea in conformitate cu prevederile contractului de ucenicie;

b) sa participe la pregatirea teoretica si practica corespunzatoare programului de formare profesionala, finalizat cu certificat de calificare profesionala a adultilor, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) sa sustina si sa promoveze examenul de absolvire la terminarea stagiilor de pregatire teoretica si practica, pentru obtinerea certificatului de calificare profesionala.


Durata contractului de ucenicie:

Se stabileste in functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul, fara a putea fi mai mica de:

a) 12 luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 1;

b) 24 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 2;

c) 36 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 3.


Perioada de proba in cazul ucenicilor:

Conform Legii nr. 279 din 2003, perioada de proba in cazul ucenicului nu poate sa fie mai mare de 30 de zile lucratoare.


Salariul ucenicului:

Salariul de baza lunar, stabilit prin contractul de ucenicie, este cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara in vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore in medie pe saptamana.


Durata timpului de munca pentru ucenici:

Durata timpului de munca este de 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana, iar in cazul tinerilor cu varsta de pana la 18 ani, durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si 30 de ore pe saptamana.


Pentru mai multe detalii si consultanta fiscala va invitam sa accesati: www.contaradulescu.ro