Preturi contabilitate
Follow Us On Twitter Follow Us On Facebook

Declarația specială de TVA pentru trimestrul precedent – termen depunere 20 octombrie 2015

Articol scris la: 00/00/0000

 

Marți, 20 octombrie 2015, este termenul pentru depunerea la organul fiscal competent a Declarației speciale de taxă pe valoarea adăugată (TVA) pentru trimestrul precedent (sistem VOES).

Declarația specială de taxă pe valoarea adaugată (TVA), pentru trimestrul precedent, se depune de către persoanele impozabile nestabilite în U.E. care prestează servicii electronice de telecomunicații, de radiodifiziune și televiziune.

Baza legală: art.152^4 alin.(7) din Codul fiscal care prevede că în termen de 20 de zile de la sfârșitul fiecărui trimestru calendaristic, persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană trebuie să depună la organul fiscal competent, prin mijloace electronice, o declarație specială de TVA, potrivit modelului stabilit de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 al Comisiei din 13 septembrie 2012 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune si de televiziune sau servicii electronice către persoane neimpozabile, indiferent dacă au fost sau nu prestate servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune în perioada fiscală de raportare.