Preturi contabilitate
Follow Us On Twitter Follow Us On Facebook

Depunere bilant pentru 2013.

Articol scris la: 31/01/2014

Conform OMFP 79/21.01.2014, in anul 2014, termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale simplificate, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sunt următoarele:

  • pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare termenul de depunere este de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, adica 30.05.2014.

  • pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 din Lg 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul este de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, adica 30.04.2014

     

Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la 31 decembrie, nu întocmesc situaţii financiare anuale şi situaţii financiare anuale simplificate şi vor depune, la unităţile teritoriale ale MFP, o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.