Preturi contabilitate
Follow Us On Twitter Follow Us On Facebook

Diurna Legala in Romania si in Strainatate

Articol scris la: 00/00/0000

Managerii de resurse umane, specialistii in salarizare, payroll-officers, contabilii, inspectorii de resurse umane sunt cei care se confrunta zilnic cu problemele ce tin de acordarea diurnei, delegare si detasare.
Codul muncii nu defineste diurna ci doar stabileste dreptul salariatilor la acordarea acesteia pe durata delegarii si a detasarii.
O definitie a diurnei regasim numai in H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar care la art. 5 alin. (1) lit. a) stabileste ca personalului trimis in strainatate in conditiile acestei hotarari i se acorda in strainatate o indemnizatie zilnica in valuta, denumita in continuare diurna, in vederea acoperirii cheltuielilor de hrana, a celor marunte uzuale, precum si a costului transportului in interiorul localitatii in care isi desfasoara activitatea.


Important!!!
Incepand cu 1 ianuarie 2007, prin HG 1860/2006, pentru persoana delegata sau detasata intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 5 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca, s-a stabilit o indemnizatie zilnica de delegare sau de detasare de 13 lei.
Avand in vedere prevederile art. 3 din HG 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumul indemnizatiei zilnice de delegare si detasare prevazut la art. 9 din anexa la HG 1860/2006 se majoreaza la 17 lei prin Ordinul 60/2015 publicat in Monitorul Oficial nr. 68 din 27 ianuarie 2015.
In temeiul dispozitiilor art. 12 alin. (3) coroborat cu art. 11 din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, aceasta modificare intra in vigoare la data de 27 ianaurie 2015, data publicarii actului normativ in Monitorul Oficial.
Totodata cuantumul sumei ce reprezinta compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat in delegare prevazut la art. 28 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si care nu se cazeaza in conditiile art. 26 din Hotararea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se majoreaza de la 30 lei la 45 de lei.

 

Pentru mai multe detalii si consultanta fiscala va invitam sa accesati: http://www.contaradulescu.ro/