Preturi contabilitate
Follow Us On Twitter Follow Us On Facebook

Introducerea impozitului forfetar in Noul Cod Fiscal.

Articol scris la: 24/07/2014

Noul Cod fiscal, lansat recent in dezbatere publica de Ministerul Finantelor redenumeste acest impozit in impozit specific unor activitati si reglementeaza domeniile de aplicare, formulele de calcul, precum si termenele de plata.

 

Contribuabilii care ar putea plati impozitul specific unor activitati vor trebui sa aiba inscrisa in actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principala sau secundara una dintre urmatoarele activitati corespunzatoare codurilor CAEN:

  • 4520-,,Intretinerea si repararea autovehiculelor”,

  • 5510-,,Hoteluri si alte facilitati de cazare similare”,

  • 5520-,,Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata”,

  • 5530-,,Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere’’,

  • 5590-,,Alte servicii de cazare”,

  • 5610-,,Restaurante’’,

  • 5621-,,Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente”,

  • 5629-,,Alte servicii de alimentatie n.c.a.”,

  • 5630-,,Baruri si alte activitati de servire a bauturilor”;

De asemenea, contribuabilii vor trebui sa realizeze, conform datelor din situatiile financiare anuale/raportarile contabile anuale, o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau sa detina active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, calculate la cursul de schimb valabil la inchiderea exercitiului financiar precedent celui pentru care se datoreaza impozitul.