Preturi contabilitate
Follow Us On Twitter Follow Us On Facebook

Model fisa de cont analitic- explicatii

Articol scris la: 13/01/2014

Fisa de cont analitic pentru cheltuielile efective de productie are functie de document pentru determinarea costurilor fixe pe unitatea de calculatie si este un document de inregistrare in contabilitatea de gestiune a costurilor efective pe comenzi, produse sau semifabricate, reparatii etc.

Se intocmeste in cadrul compartimentului financiar-contabil intr-un exemplar pentru fiecare produs, comanda etc. La inceput de an se completeaza pe baza soldurilor din anul precedent si in cursul anului pe baza documentelor justificative. Aceasta se arhiveaza in cadrul compartimentului financiar.

Cateva dintre informatiile cuprinse in fisa de cont:

- denumirea unitatii,
- denumirea formularului, comanda, produsul, etc.
- numarul comenzii, contul, cantitatea, data inceperii, data terminarii,
- data, felul si numarul documentului, cantitatea, pretul unitar, valoarea, contul corespondent
- semnatura de intocmire.