Preturi contabilitate
Follow Us On Twitter Follow Us On Facebook

Noi prevederi legale privind administrarea contribuabililor mijlocii

Articol scris la: 02/12/2013

 

Potrivit Ordinului presedintelui ANAF nr. 3582/2013 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii, de la 1 ianuarie 2014, administratiile judetene ale finantelor publice si Directia generala regionala a finantelor publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, administreaza contribuabilii mijlocii care au domiciliul fiscal in raza de teritoriala a judetelor sau a municipiului Bucuresti, cu exceptia institutiilor publice, inclusiv entitatile rezultate in urma divizarii ori a fuziunii cu alti contribuabili si sucursalele contribuabililor persoane juridice care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei si indeplinesc criteriile de selectie actualizabile anual: Criteriul valoric agregat, care este criteriul de baza si este rezultatul agregarii a 2 indicatori, selectati din punct de vedere economic si bugetar in urmatorul mod:
a) volumul obligatiilor fiscale datorate, declarate de catre contribuabili – 50%;
b) cifra de afaceri raportata la situatiile financiare incheiate la31 decembrie a anului anterior celui in care se efectueaza actualizarea – 50%; Criteriul insolventei, prin care sunt selectati contribuabili cu domiciliul fiscal pe raza fiecarui judet, aflati sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, care au creante fiscale totale, respectiv creante inscrise la masa credala, cat si acumulate ulterior deschiderii procedurii insolventei, mai mari de 3 milioane lei;

 

Administrarea contribuabililor mijlocii va avea loc dupa cum urmeaza:

  • Sediile secundare ale contribuabililor mijlocii sunt administrate de administratiile judetene ale finantelor publice si Directia generala regionala a finantelor publice Bucuresti prin Administratia fiscala pentru contribuabili mijlocii in a caror raza teritoriala acestea isi desfasoara activitatea.

  • Contribuabilii rezultati in urma divizarii unui contribuabil mijlociu vor fi administrati tot de administratiile judetene ale finantelor publice si Directia generala regionala a finantelor publice Bucuresti prin Administratia fiscala pentru contribuabili mijlocii

  • Contribuabilii mijlocii aflati in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului precum si contribuabilii declarati inactivi vor fi scosi din administrarea administratiilor judetene ale finantelor publice sau a Administratiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Directiei regionale a finantelor publice Bucuresti incepand cu 1 ianuarie a anului urmator celui in care au devenit inactivi sau au intrat in inactivitate temporara si vor fi predati spre administrare, pe baza de protocol de predare-primire, organelor fiscale teritoriale care au competenta in administrarea acestora.

  • De asemenea, un contribuabil nou rezultat din fuziunea unui contribuabil mijlociu cu un alt contribuabil va fi administrat de catre administratiile judetene ale finantelor publice si Directia generala regionala a finantelor publice Bucuresti prin Administratia fiscala pentru contribuabili mijlocii.

    Lista contribuabililor mijlocii se actualizeaza anual, prin ordin al presedintelui ANAF, conform criteriilor de selectie sus amintite.