Preturi contabilitate
Follow Us On Twitter Follow Us On Facebook

Obligaţia microîntreprinderilor de trecere de la impozit pe venit la impozit pe profit

Articol scris la: 18/11/2013

 

Începand cu data de 1 februarie, sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderii persoanele juridice române care îndeplinesc următoarele condiţiile:

- au realizat în anul precedent venituri din orice sursă sub echivalentul a 65.000 de euro

- deţin capital privat

- realizează venituri din activităţi, altele decît cele din domeniul bancar, domeniul asigurărilor şi reasigurărilor (cu excepţia intermediarilor), pieţei de capital, jocurilor de noroc, managementului şi consultanţei.


 

Microîntreprinderile sunt obligate să schimbe sistemul de impozitare, de la impozit pe venitul microîntreprinderilor la impozit pe profit, în următoarele situaţii:

1. dacă în cursul anului depăşesc cifra de afaceri de 65.000 euro, începand cu trimestrul în care depăşesc cifra de afaceri, iar impozitul pe profit se calculează cumulat de la începutul anului, respectiv de la 1 februarie pentru cele care au devenit microîntreprinderi plătitoare de impozit pe venit începînd cu 1 februarie .

2. dacă încep să desfăşoare activitate de management şi consultanţă, începînd cu trimestrul în care facturează venituri de această natură, iar impozitul pe profit se calculează începand cu acel trimestru.

Pentru modificarea vectorului fiscal, de la impozit pe venit microîntreprindere la impozit pe profit, persoanele juridice române trebuie să depună Declaraţia 010, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.

 

Articol realizat de

Expert Contabil Carmen Stan

Director Conta Radulescu filiala Basarabia