Preturi contabilitate
Follow Us On Twitter Follow Us On Facebook

Obligatiile lunii septembrie

Articol scris la: 00/00/0000

 

Luni 7 septembrie:

 

 • Obligatia: Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Formular 092 .

 • Categoriile de contribuabili: Contrib. înreg. în scop de TVA care utilizează ca per. fisc. trimestrul şi care au efect. o achiziţie intracomunit. taxabilă în RO, fiind astfel obligaţi să-şi modif. per. fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

 • Baza legală: OPANAF 1165/2009.

Joi 10 septembrie:

 • Obligatia: Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Formular 096.

 • Categoriile de contribuabili: Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

 • Baza legală: C.F. art. 152 alin. (7)OPANAF 1768/2012.

Marți 15 septembrie:

 

 • Obligatia: Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna ... anul Formular (anexa 31^1).

 • Categoriile de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

 • Baza legală: C.F. art. 206^15 alin. (7)HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1).

 

Marți 15 septembrie:

 

 • Obligatia: Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ... Formular (anexa 31^2).

 • Categoriile de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

 • Baza legală: C.F. art. 206^15 alin. (7) HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1).

Marți 15 septembrie:

 

 • Obligatia: Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ....anul .... pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 35)

 • Categoriile de contribuabili: Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final(produse energetice).

 • Baza legală: C.F. art. 206^20 HG 1620/2009 pct. 82 alin. (22).

Marți 15 septembrie:

 

 • Obligatia: Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 35).

 • Categoriile de contribuabili:Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final.(alcoolul etilic şi a produse alcoolice).

 • Baza legală: C.F. art. 206^58 HG 1620/2009pct. 111 alin. (30).

 

Marți 15 septembrie:

 • Obligatia:Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 47).

 • Categoriile de contribuabili:Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările de produse accizabile.

 • Baza legală: C.F. art. 206^50 HG 44/2004 pct. 105 alin. (2) – (3).

 

Marți 15 septembrie:

 

 • Obligatia:Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5).

 • Categoriile de contribuabili:Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile.

 • Baza legală: C.F. art. 206^55 alin. (1)-(2) HG 44/04 pct. 109.

 

Marți 15 septembrie:

 

 • Obligatia: Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 49).

 • Categoriile de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare produse accizabile.

 • Baza legală: C.F. art. 206^55 alin. (1) şi (3) HG 44/04 pct. 109.

Marți 15 septembrie:

 

 • Obligatia: Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precedentă.

 • Categoriile de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare.

 • Baza legală: HG 1620/2009 pct. 113.1 alin. (11) subpct. 113.1.1 alin. (9), (10) şi (14) şi subpct. 113.1.1 alin. (7) şi (8).

 

Marți 15 septembrie:

 

 • Obligatia: Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular (anexa 53.1) sau navigaţie Formular (anexa 53.2) pentru luna precedentă.

 • Categoriile de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare.

 • Baza legală: HG 1620/2009 pct. 113.1 alin. (13) subpct. 113.1.1 alin. (5), (11), (12), (16) şi subpct. 113.1.2 alin. (9), (10), (16).

Marți 15 septembrie:

 

 • Obligatia: Depunerea Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ... pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 55.1).

 • Categoriile de contribuabili: Operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat.

 • Baza legală: HG 44/2004 subpct. 90.1 alin. (8^1).


Marți 15 septembrie:

 • Obligatia: Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedenta Formular (anexa nr. 57).

 • Categoriile de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii.

 • Baza legală: C.F. art. 206^64 HG 1620/2009 subpct. 117.2 alin. (9).


Vineri 25 septembrie:


 • Obligatia: Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă.

 • Categoriile de contribuabili: Plătitorii de următoarele venituri:

- din drepturi de prop. intelectuală;

- din contracte/ convenţii civile şi de agent;

- expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

- obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică care nu generează o pers. jur.

- din premii şi jocuri de noroc;

- obţ. de nerezidenţi;

- din alte surse.

 • Baza legală: C.F. art. 52 alin. (3) art. 52^1 alin. (1) şi (4) art. 77 alin. (6) art. 79 alin. (3) art. 116 alin. (4) şi (5).


Vineri 25 septembrie:


 • Obligatia: Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. III 2015.

 • Categoriile de contribuabili: Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi agricole conform C.F. art. 71.

 • Baza legală: C.F.art.82 alin. (3)Vineri 25 septembrie:

 • Obligatia: Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului III.

 • Categoriile de contribuabili: Contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a)—e), h) şi i).

 • Baza legală: C.F. art. 296^24 alin. (4) .


Vineri 25 septembrie:


 • Obligatia: Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor.

 • Categoriile de contribuabili: Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi jocurile tip slot-machine.

 • Baza legală: OUG 77/2009 Art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (i), B.Vineri 25 septembrie:


 • Obligatia: Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100.

 • Baza legală: OPANAF 3136/2013.


Vineri 25 septembrie:

 • Obligatia: Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedentă.

 • Categoriile de contribuabili: Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente;

- Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului.

Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor (art. 296۸3 lit. g).

 • Baza legală: C.F. art. 296^19 OMFP 1045/2012.


Vineri 25 septembrie:

 • Obligatia: Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224.

 • Categoriile de contribuabili: Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România.

 • Baza legală: C.F.art.60 alin. (2) OPANAF 52/2012.Vineri 25 septembrie:

 • Obligatia: Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300.

 • Categoriile de contribuabili: Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F.

Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular).

 • Baza legală: C.F.art.156^2 alin. (1) OPANAF 1790/2012.


Vineri 25 septembrie:

 • Obligatia: Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301.

 • Categoriile de contribuabili: Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune.

 • Baza legală: C.F. art. 156^3 alin. (2) OPANAF 30/2011.Vineri 25 septembrie:

 • Obligatia: Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307.

 • Categoriile de contribuabili: Persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F.

 • Baza legală: OPANAF 2223/2013.Vineri 25 septembrie:

 • Obligatia: Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311.

 • Categoriile de contribuabili: Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.

 • Baza legală: OPANAF 2224/2013.

Vineri 25 septembrie:

 • Obligatia: Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Formular 390 VIES .

 • Categoriile de contribuabili: Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

 • Baza legală: C.F.art. 156^4 OPANAF 3162/2011.Vineri 25 septembrie:

 • Obligatia: Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394 .

 • Categoriile de contribuabili: Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1).

Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

 • Baza legală: OPANAF 3806/ 2013.Vineri 25 septembrie:

 • Obligatia: Plata impozitului pe construcţii, rata a doua.

 • Categoriile de contribuabili:

  a) pers.jur. române, cu excepţia instituţiilor publice, institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, asociaţiilor, fundaţiilor şi a celorlalte pers.jur. fără scop patrimonial, potrivit legilor de organizare şi funcţionare;

b) pers.jur. străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;

c) pers.jur. cu sediu social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene.

 • Baza legală: C.F. art. 296^36 OPANAF 1950/2012.
Vineri 25 septembrie:

 • Obligatia: Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097.

 • Categoriile de contribuabili: Pers. impoz. care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei; pers impoz. care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare.

 • Baza legală: OPANAF 3884/2013.Miercuri 30 septembrie:

 • Obligatia: Depunerea Cererii de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii Formular 313.

 • Categoriile de contribuabili: Pers. impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii, pt rambursarea taxei facturată de alte pers. impozabile şi achitată de aceasta pt bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate în beneficiul său în România, precum şi a taxei achitate pt importul bunurilor în România pe o perioadă de min. trei luni sau max. un an calendaristic sau pe o perioadă mai mică de trei luni rămasă din anul calendaristic.

 • Baza legală: C.F. art. 147^2 alin. (2) OPANAF 5/2010 HG 44/24 pct. 50 alin. (7) şi (10).Miercuri 30 septembrie:

 • Obligatia: Depunerea Cererii de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 147^2 alin. (2) din C.F. Formular 318 (se depune în format.

 • Categoriile de contribuabili: Persoanele impozabile stabilite în România, pentru rambursarea TVA achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate în beneficiul lor în statul membru în care taxa a fost încasată, precum şi a taxei achitate pentru importul bunurilor în respectivul stat membru.

 • Baza legală: C.F. art. 147^2 alin. (2) OPANAF 3/2010.


Pentru servicii de contabilitate apelati la: www.contaradulescu.ro