Preturi contabilitate
Follow Us On Twitter Follow Us On Facebook

Revisal – obligații prevăzute de Codul muncii

Articol scris la: 00/00/0000

 

Cadrul general de reglementare privind registrul general de evidență a salariaților este stabilit de Codul muncii.

Potrivit art.34 din Codul muncii, fiecare angajator are obligația de înființa un registru general de evidență a salariaților.

Obligația angajatorului să înființeze registrul general de evidență a salariaților și să opereze înregistrările prevăzute de lege este prevăzută și la art.40 alin.(2) lit.g) din Cod.

Codul muncii prevede, la art.16 alin.(2), și obligația angajatorilor de a înregistra contractele individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților anterior începerii activității, registru care se transmite inspectoratului teritorial de muncă. Obligație, printre altele , care condiționează începerea executării contractului individual de muncă, prestarea muncii și salarizarea ei.

Metodologia de intocmire a registrului general de evidență a salariaților, înregistrările care se efectuează, precum și orice alte elemente în legatură cu întocmirea acestora sunt stabilite prin H.G. nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor . Se adaugă Ordinul nr.1918/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea Procedurii și actelor pe care angajatoriii sunt obligați să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obținerea parolei, precum și a Procedurii privind transmiterea registrului in format electronic.

 

Pentru servicii de contabilitate: www.contaradulescu.ro