Preturi contabilitate
Follow Us On Twitter Follow Us On Facebook

Rezidenta fiscala in Romania a persoanelor fizice.

Articol scris la: 04/04/2014

Cum se stabileste rezidenta fiscala:

 

La autoritatea fiscala competenta, persoana fizica interesata, trebuie sa depuna formularul “Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania”.

Acesta se depune in termen de 30 de zile de la implinirea celor 183 de zile de sedere in Romania.

In vederea obtinerii rezidentei fiscale in Romania, se vor tine cont de mai multe aspecte precum: domiciliul in Romania, locuinta permanenta in Romania (proprietate sau inchiriata), centrul intereselor vitale se afla in Romania si daca pe parcursul a 12 luni consecutive persoana in cauza a stat pe teritoriul Romaniei cel putin 183 de zile.

 

Formularul “Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania” va fi insotit la depunere de:

- copia pasaportului sau a cartii de indentitate in cazul cetatenilor UE.

- documente care atesta existenta unei locuinte in Romania

- certificatul de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea competenta a statului strain cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri sau un alt document eliberat de c─âtre o alta autoritate decat cea fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei fiscale conform legislatiei interne a acelui stat, in original sau in copie legalizata, insotite de o traducere autorizata in limba romana.