Preturi contabilitate
Follow Us On Twitter Follow Us On Facebook

Situatiile financiare din 2015

Articol scris la: 00/00/0000

 

Situatiile financiare din 2015 vor fi intocmite conform reglementarilor cuprinse in Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, act normativ intrat in vigoare la inceputul anului si care aproba reglementarile contabile conforme cu Directiva nr. 34/2013 a Parlamentului European si a Consiliului privind situatiile financiare anuale privind contabilitatea.

Prevederile documentului reflecta tendinta stabilita de Directiva nr. 34/2013 privind contabilitatea, de apropiere fata de contabilitatea conforma cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – IFRS.

Legea stabileste ca situatiile financiare anuale consolidate trebuie intocmite de societatea-mama, daca aceasta face parte dintr-un grup de societati si daca indeplineste una dintre urmatoarele conditii:

  • detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor intr-o alta entitate, denumita filiala;

  • este actionar sau asociat al unei filiale si are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere sau de supraveghere ale acelei filiale;

  • este actionar sau asociat al unei filiale si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra acelei filiale, in temeiul unui contract incheiat cu entitatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislatia aplicabila filialei permite astfel de contracte sau clauze;

  • este actionar sau asociat al unei entitati si majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere sau de supraveghere ale entitatii in cauza (filiala) care au indeplinit aceste functii in cursul exercitiului financiar, in cursul exercitiului financiar precedent si pana in momentul intocmirii situatiilor financiare anuale consolidate, au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot;

  • este actionar sau asociat al unei entitati si detine singura controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor acelei entitati (filiala), ca urmare a unui acord incheiat cu alti actionari sau asociati ai acelei filiale.

In afara cazurilor mentionate mai sus, orice entitate trebuie sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate si un raport consolidat al administratorilor daca entitatea respectiva (societatea mama) detine puterea de a exercita sau exercita efectiv o influenta dominanta sau controlul asupra unei alte entitati (filiala).

Nota: Conform reglementarilor contabile aplicabile, entitatile care au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate pot intocmi aceste situatii fie potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene, fie in baza Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS), dupa caz.

De altfel, cele doua modificari substantiale prevazute de actul normativ vizeaza reclasificarea entitatilor economice, respectiv preluarea in legislatia romaneasca a mai multor standarde IFRS.

 

 

Pentru servicii de contabilitate apelati la: www.contaradulescu.ro