Preturi contabilitate
Follow Us On Twitter Follow Us On Facebook

Situatiile financiare si raportarile contabile anuale

Articol scris la: 17/02/2014

Obligatia intocmirii si depunerii situatiilor financiare anuale incheiate la 31 decembrie 2013, o au urmatoarele categorii de contribuabili:

  • societatile comerciale, regiile autonome, companiile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste

  • institutiile publice si celelalte persoane cu sau fara scop patrimonial

  • subunitatile fara personalitate juridica cu sediul in strainatate care apartin persoanelor mentionate mai sus, cu sediul in Romania

  • subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice straine

  • organismele de amplasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv

 

Entitatile care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre cele trei criterii de marime si anume: total active – 3.650.000 euro, cifra de afaceri neta – 7.300.000 euro si numar mediu de salariati 50 vor intocmi situatii financiare anuale care vor cuprinde: bilant, cod 10; cont de profit si pierdere, cod 20; situatia modificarilor capitalului propriu; situatia fluxurilor de numerar si note explicative la situatiile financiare anuale.

Daca limitele prevazute mai sus nu se depasesc, entitatile vor intocmi: bilant prescurtat, cont de profit si pierdere si note explicative la situatiile financiare prescurtate.

 

Pentru societatile comerciale, companiile nationale, regiile autonome si institutele nationale de cercetare- dezvoltare, termenul pentru depunerea situatiilor financiare anuale este de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Pentru celelalte categorii de entitati termenul pentru depunerea situatiilor fiscale anuale este de 120 de zile de la incheierea execitiului financiar.

Termenul de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar anual este aplicabil entitatilor care nu au desfasurat activitate de la infiintare pana la 31 decembrie.