Preturi contabilitate
Follow Us On Twitter Follow Us On Facebook

Stiri

 

Ce trebuie să știi despre noul Cod fiscal: cele mai importante modificări pe care le aduce în 2016

 

 

Noul Cod fiscal, care se va aplica începând cu prima zi a anului 2016, aduce modificări esențiale atât impozitului pe profit, regimului microîntreprinderilor, impozitului pe venit, contribuțiilor sociale, taxei pe valoarea adăugată, impozitelor, precum și taxelor locale .

 

NOILE SCHIMBARI ALE CODULUI FISCAL

 

Printre schimbări se numără includerea veniturilor din activități independente în categoria asupra cărora se aplică contribuția la asigurările sociale (CAS).

De asemenea, persoanele fizice care nu obțin venituri și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata CASS, datorează, în fiecare lună, CASS și au obligația să solicite înregistrarea la organul fiscal competent.

Noul Cod fiscal a fost modificat, la începutul lunii noiembrie .

printre cele mai importante noutăți cuprinse în actul normativ se află:

 

scăderea impozitului pe dividende la 5% din 2016, nu din 2017 cum era stabilit inițial,

  • un nou regim fiscal aplicabil microîntreprinderilor și mărirea plafonului pentru acestea,

  • scăderea TVA la apă de la 24% la 9%,

  • încadrarea unităților din învățământul preuniversitar particulare în categoria persoanelor juridice române care nu datorează impozit pe profit.

 

 

Cota de impozitare pentru dividende de 5%

 

De la începutului anului viitor şi se va aplica dividendelor distribuite persoanelor române, fizice și juridice, precum și dividendelor obținute, din România, de persoane nerezidente.

Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române.

 

Impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul.

 

 

Plafonul pentru microîntreprinderi, majorat la 100.000 de euro

 

Microîntreprinderilor le va fi aplicată o cotă de impozitare cuprinsă între 1% şi 3%, în funcţie de existenţa angajaţilor şi numărul acestora, după cum urmează:

 

cotă de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile care vor avea cel puţin doi salariați;

  • cotă de impozitare de 2% pentru microîntreprinderile cu un singur angajat;

  • cotă de impozitare de 3% pentru microîntreprinderile care nu vor avea nici măcar un salariat.

 

Scăderea TVA la apă la 9%, pentru toate tipurile de servicii

 

 

De la 1 ianuarie anul viitor, pentru livrarea apei potabile și a apei pentru irigații în agricultură se va aplica TVA de 9%, la fel cum se întâmplă în prezent, printre altele, cu alimentele, inclusiv băuturile (cu excepția celor alcoolice), destinate consumului uman și animal.

Prin aplicarea unei cote de 9% pentru livrarea apei potabile, reprezentanţii Guvernului consideră că şi cetăţenii cu venituri foarte mici, în special cei din mediul rural, vor putea consuma apă potabilă din sistemul public, care să îndeplinească toate condiţiile de calitate.

"Având în vedere importanța apei potabile în consumul populației, precum și însemnătatea apei pentru irigații în sustenabilitatea și dezvoltarea agriculturii din România, se propune reducerea cotei de TVA la 9% începând cu data de 1 ianuarie 2016 pentru livrarea apei potabile și a apei pentru irigații în agricultură", explicau săptămâna trecută membrii Executivului.

 

 

 

Grădiniţele şi scolile private, scutite de la plata impozitului pe profit

 

 

Începând de anul viitor, singurele instituții de învățământ privat ale căror venituri vor fi neimpozabile (nesupuse impozitului pe profit) vor fi cele de învățământ superior, se precizează în noul Cod Fiscal, recent publicat în Monitorul Oficial.

 

Guvernul promite că va respecta legea și că va acorda 926 lei de elev școlilor private

 

Legea Educației Naționale, publicată în ianuarie 2011, prevede la articolul 9 că “statul asigură finanțarea de bază pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul general obligatoriu de stat, particular și confesional acreditat. De asemenea, statul asigura finanțarea de bază pentru învățământul profesional și liceal acreditat, de stat, particular și confesional, precum și pentru cel postliceal de stat. Finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev sau per preșcolar, după metodologia elaborată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului”. Acest articol nu a fost niciodată aplicat, existând însă promisiunea ca 2016 să fie primul an în care învățământul privat să beneficieze de sumele de care, din punct de vedere legal, ar fi trebuit să beneficieze încă de acum 5 ani.

 

In învățământul privat obligatoriu sunt 35.194 de copii. Din septembrie, pentru prima dată, învățământul privat obligatoriu va primi suma de 32,6 milioane de lei.

Articol scris la: 24/03/2016 detalii...

Săptămâna 3- 9 august:
Obligația: Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România (Formular 092).
Categoriile de contribuabili: Se depune de contribuabilii inregistrati in scop de TVA care utilizeaza ca perioada fiscala trimestrul si care au efectuat o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, fiind astfel obligati sa si modifice perioada fiscala, devenind platitori de TVA lunar.
Baza legală: OPANAF 1165/2009
Săptămâna 10-16 august:
Obligația: Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal. (D096).
Categoriile de contribuabili: Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
Baza legală: C.F. art. 152 alin. (7) OPANAF 1768/2012.
Săptămâna 17-23 august:
Luni 17 august:
Obligația: Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna ... anul Formular (anexa 31^1).
Categoriile de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.
Baza legală: C.F. art. 206^15 alin. (7); HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1)
Luni 17 august:
Obligația: Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ... Formular (anexa 31^2).
Categoriile de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat.
Baza legală: C.F. art. 206^15 alin. (7); HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1).
Luni 17 august:
Obligația: Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ....anul ....  pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 35).
Categoriile de contribuabili: Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice).
Baza legală: C.F. art. 206^20 HG 1620/2009 pct. 82 alin. (22). 
Luni 17 august:
Obligația: Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna  pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 35).
Categoriile de contribuabili: Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final(alcoolul etilic şi a produse alcoolice).
Baza legală: C.F.  art. 206^58 HG 1620/2009 pct. 111 alin. (30).
Luni 17 august:
Obligația: Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 47).
Categoriile de contribuabili:  Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările de produse accizabile.
Baza legală: C.F. art. 206^50 HG 44/2004 pct. 105 alin. (2) - (3).
Luni 17 august:
Obligația: Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de producţie pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5).
Categoriile de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie  produse accizabile.
Baza legală:  C.F. art. 206^55 alin. (1)-(2) HG 44/04 pct. 109.
Luni 17 august:
Obligația: Depunerea  Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de depozitare pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 49).
Categoriile de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare  produse accizabile.
Baza legală: C.F. art. 206^55 alin. (1) şi (3) HG 44/04 pct. 109.
Luni 17 august:
Obligația: Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular   (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2)  pentru luna precedentă.
Categoriile de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare.
Baza legală: HG 1620/2009 pct. 113.1 alin. (11) subpct. 113.1.1 alin. (9), (10) şi (14) şi subpct. 113.1.1 alin. (7) şi (8).
Luni 17 august:
Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/  livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie  Formular (anexa 53.1) sau navigaţie  Formular (anexa 53.2) pentru luna precedentă.
Categoriile de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare.
Baza legală: HG 1620/2009 pct. 113.1 alin. (13) subpct. 113.1.1 alin. (5), (11), (12), (16) şi subpct. 113.1.2 alin. (9), (10), (16).
Luni 17 august:
Obligația: Depunerea  Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ...  pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 55.1).
Categoriile de contribuabili:  Operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat.
Baza legală: HG 44/2004 subpct. 90.1 alin. (8^1).
Luni 17 august:
Obligația: Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă Formular    (anexa nr. 57).
Categoriile de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii.
Baza legală: C.F. art. 206^64 HG 1620/2009 subpct. 117.2 alin. (9).
Săptămâna 24- 30 august :
Marți 25 august:
Obligația: Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul II 2015.
Categoriile de contribuabili:  Deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora.
Baza legală: O.G. 77/2011 art. 5 alin. (8)
Marți 25 august:
Obligația: Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă.
Categoriile de contribuabili:  Plătitorii de următoarele venituri:                                                            - din drepturi de prop. intelectuală; 
- din contracte/ convenţii civile şi de agent;
- expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
- obţ. de o pers. fizică dintr; o asociere cu o pers. juridică care nu generează o pers. jur. din premii şi jocuri de noroc ;
-obţ. de nerezidenţi; din alte surse.
Baza legală: C.F.art. 52 alin. (3) art. 52^1 alin. (1) şi (4) art. 77 alin. (6) art. 79 alin. (3) art. 116 alin. (4) şi (5).
Marți 25 august:
Obligația: Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100.
Categoriile de contribuabili: Contribuabilii prevăzuţi în anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1
Baza legală:  OPANAF 3136/2013.
Marți 25 august:
Obligația: Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate; Formular 112   pentru luna precedentă.
Categoriile de contribuabili:
Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ;
Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului; Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor (art. 296۸3 lit. g).
Baza legală: C.F. art. 296^19 OMFP 1045/2012.
Marți 25 august:
Obligația: Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române  angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă  Formular 224
Categoriile de contribuabili: Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România.
Baza legală: C.F.art.60 alin. (2) OPANAF  52/2012
Marți 245 august:
Obligația: Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300
Categoriile de contribuabili: Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F. Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular).
Baza legală: C.F.art.156^2 alin. (1) OPANAF 1790/2012
Marți 25 august:
Obligația: Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă  Formular 301.
Categoriile de contribuabili: Persoanele menţionate în  instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune.
Baza legală: C.F. art. 156^3 alin. (2) OPANAF 30/2011.
Marți 25 august:
Obligația: Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307.
Categoriile de contribuabili: Persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7),  art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F.
Baza legală: OPANAF 2223/2013.
Marți 25 august:
Obligația: Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311
Categoriile de contribuabili: Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări  şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.
Baza legală: OPANAF 2224/2013
Marți 25 august:
Obligația: Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută   Formular 390 VIES.
Categoriile de contribuabili: Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.
Baza legală: C.F.art. 156^4 OPANAF 3162/2011
Marți 25 august:
Obligația: Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394.
Categoriile de contribuabili: 
Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1).
Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.
Baza legală: OPANAF 3806/2013
Marți 25 august:
Obligația: Depunerea  notificării  pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097
Categoriile de contribuabili: Pers. impoz. care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei; pers impoz. care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare.
Baza legală: OPANAF 3884/2013
Pentru servicii de contabilitate apelati la www.contaradulescu.ro

Articol scris la: 04/08/2015 detalii...
Noile modalitatii practice de realizare a platilor in numerar, dupa data de 09.05.2015, in vederea respectarii prevederilor legii 70/2015 care reglementeaza platile in numerar intre persoane juridice si fizicplati nume.
Articol scris la: 16/06/2015 detalii...

Pana luni, 27 octombrie, contribabilii trebuie sa efectueze o serie de plati.

Articol scris la: 24/10/2014 detalii...

 Ce platesc contribuabilii pana pe 25 septembrie.

 

 

 

 


 

Articol scris la: 23/09/2014 detalii...

Noul Cod fiscal, lansat recent in dezbatere publica de Ministerul Finantelor redenumeste acest impozit in impozit specific unor activitati si reglementeaza domeniile de aplicare, formulele de calcul, precum si termenele de plata.

Articol scris la: 24/07/2014 detalii...

Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap in proportie de cel putin 4% din numarul total de angajati.

Articol scris la: 09/06/2014 detalii...

Pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care se datoreaza impozitul, contribuabilii trebuie sa calculeze si sa declare impozitul pe constructii, plata se efectueaza in doua rate egale, pana la data de 25 mai si cea de 25 septembrie, inclusiv, a anului pentru care trebuie achitat. In conditiile in care in acest an 25 mai a fost duminica, ei pot sa-si indeplineasca aceasta obligatie pana pe 26 mai 2014, adica astazi.

 

Articol scris la: 26/05/2014 detalii...

In afara de depunerea declaratiilor, contribuabilii trebuie sa plateasca pana pe 26 mai urmatoarele taxe si impozite:

Articol scris la: 06/05/2014 detalii...

Trebuie sa avem in vedere doua situatii distincte, si anume: cand beneficiarul veniturilor nu obtine si alte venituri si cand beneficiarul veniturilor obtine si alte venituri.

 

Articol scris la: 29/04/2014 detalii...

In continuare vom enumera aspectele generale ce guverneaza perioada fiscala pentru TVA.

 

Articol scris la: 14/04/2014 detalii...

La autoritatea fiscala competenta, persoana fizica interesata, trebuie sa depuna formularul “Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania”.

Acesta se depune in termen de 30 de zile de la implinirea celor 183 de zile de sedere in Romania.

 

Articol scris la: 04/04/2014 detalii...

Ordonanta Nr. 8/2014 a adus ultimele modificar fiscale, printre care si reducerea dobanzilor de intarziere.

Articol scris la: 20/03/2014 detalii...

In continuare vom analiza masurile pe care le poate lua angajatorul in privinta salariatilor atunci cand scade volumul de munca.

Articol scris la: 17/03/2014 detalii...

Termenul limita pentru depunerea formularului 204 este 17 martie 2014.

Formularul 204 reprezinta “Declaratie anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale.”

 

Articol scris la: 13/03/2014 detalii...

Conform art. 21 alin. (3), cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2% aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit, au deductibilitate limitata.

Articol scris la: 26/02/2014 detalii...

Pentru societatile comerciale, companiile nationale, regiile autonome si institutele nationale de cercetare- dezvoltare, termenul pentru depunerea situatiilor financiare anuale este de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Articol scris la: 17/02/2014 detalii...

In urma noilor reguli publicate de Ministerul Transporturilor ce privesc activitatea scolilor de conducatori auto si de instructori auto, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale nu mai pot sa infiinteze scoli de conducatori auto.

Articol scris la: 14/02/2014 detalii...

Pana acum formularul ce reprezinta declaratia de mediu era editat pe suport hartie cu ajutorul programului informatic de asistenta, dupa care era semnat, stampilat si depus in original sau trimis prin posta cu confirmare de primire.

Articol scris la: 10/02/2014 detalii...

Conform OMFP 79/21.01.2014, in anul 2014, termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale simplificate , la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sunt următoarele

Articol scris la: 31/01/2014 detalii...

Cele mai noi reglementari fiscale din 2014 ce privesc  persoanele fizice autorizate.

Articol scris la: 27/01/2014 detalii...

Persoanele juridice impozabile inregistrate in scopuri de TVA isi vor declara cifra de afaceri prin intermediul formularului 094 pana la data de 27 ianuarie 2014.

Articol scris la: 22/01/2014 detalii...

In conditiile legii, persoana partial impozabila, adica persoana care realizeaza operatiuni pentru care are calitate de persoana impozabila si operatiuni pentu care nu are caliatea de persoana impozabila, poate solicita aplicarea unei pro-rate speciale in cazul in care nu poate tine evidente diferite pentru activitatile desfasurate ca si persoana impozabila sau neimpozabila.

Articol scris la: 16/01/2014 detalii...

Fisa de cont analitic pentru cheltuielile efective de productie are functie de document pentru determinarea costurilor fixe pe unitatea de calculatie si este un document de inregistrare in contabilitatea de gestiune a costurilor efective pe comenzi, produse sau semifabricate, reparatii etc.

 

Articol scris la: 13/01/2014 detalii...

Formularul 394 utilizat pentru declararea livrarilor, prestarilor si achizitiilor de pe teritoriul national a fost modificat de catre ANAF.

Articol scris la: 08/01/2014 detalii...

 

 

Pe parcursul anului 2014, putem verifica daca declaratia 112 a fost depusa la Anaf respectand urmatorii pasi:

Articol scris la: 06/01/2014 detalii...

OUG 102/2013 a adus urmatoarele modificari ale codului fiscal

Articol scris la: 23/12/2013 detalii...

Incepand cu 1 ianuarie 2014, se va efectua colectarea taxei la momentul încasării contravalorii livrărilor sau prestărilor efectuate, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data emiterii facturii.

Firmele obligate să aplice acest sistem sunt cele cu o cifră de afaceri anuală inferioară plafonului de 2,25 milioane de lei (500.000 euro).

Introducerea posibilitatii ca firmele sa opteze pentru TVA la incasare daca nu depasesc pragul de 500.000 euro s-a datorat faptul ca obligativitatea TVA la incasare a dezavantajat firmele mici si mijlocii, iar Romania risca declansarea procedurii de infringement.

De asemnea in ordonanta de urgenta adoptata de Guvern in data de 18 decembrie s-a abrogat Legea nr. 148/2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice si este amanata pana la 31 martie 2014 aplicarea accizei de 7 eurocenti/litru pentru combustibil.

Articol scris la: 19/12/2013 detalii...

Daca exista o hotarare judecatoareasca prin care se hotaraste poprirea, aceasta se va inregistra pe statul de salarii incepand cu prima lunain care salariatul realizeaza venituri, cu exceptia cazului in care poprirea este asupra salariului brut cand este recomandataoperarea in Revisal

Articol scris la: 13/12/2013 detalii...

Registrul national RoTDL din ICI Bucuresti va propune cuantumul a unei noi taxe pentru detinatorii de domenii.ro.

Detinatorii acestor domenii vor fi nevoiti sa plateasca o taxa de inregistrare si o noua taxa anuala de reinnoire.

Articol scris la: 12/12/2013 detalii...

Se amana introducerea accizei de 7 eurocenti la motorina pentru o perioada de trei luni, acciza introducandu-se doar pentru benzina, in asa fel incat efectul asupra preturilor bunurilor de consum sa nu fie imediat.

 

  

 

Articol scris la: 11/12/2013 detalii...

Parlamentul a votat marti, 3 decembrie, proiectul de lege a bugetului de stat pentru anul 2014.

Bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, unde au fost înregistrate peste 1.000 de amendamente respinse, a fost de asemenea votat.
 

 

Articol scris la: 06/12/2013 detalii...

Potrivit Ordinului presedintelui ANAF nr. 3582/2013 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii, de la 1 ianuarie 2014, administratiile judetene ale finantelor publice si Directia generala regionala a finantelor publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, administreaza contribuabilii mijlocii care au domiciliul fiscal in raza de teritoriala a judetelor sau a municipiului Bucuresti

Articol scris la: 02/12/2013 detalii...

 

Ce declaratii fiscale se depun in luna decembrie

Articol scris la: 28/11/2013 detalii...

 

Conditii finantare bancara pentru IMM-uri.

Articol scris la: 26/11/2013 detalii...

Modificari aduse impozitului pe profit in 2014.

Articol scris la: 25/11/2013 detalii...

 

Accizele vor creste din 2014

Articol scris la: 22/11/2013 detalii...

In prezent tutunul si bauturile alcoolice po100.000t fi oferite in mod gratuit sub forma de vanzare cu prime.

Articol scris la: 22/11/2013 detalii...

Exista trei tipuri de audit:

auditul situatiilor financiare

auditul operational

auditul conformitatii

Articol scris la: 20/11/2013 detalii...

situatii in care microintepruinderile sunt obligate sa  schimbe sistemul de impozitare la cel pe profit

Articol scris la: 18/11/2013 detalii...

Ce trebuie stiut despre pretul serviciilor de contabilitate.

Articol scris la: 14/11/2013 detalii...


Diurna zilnica de delegare si detasare pentru salariatii care au deplasari in tara in interes de serviciu a fost majorata prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 60/2015, publicat in Monitorul Oficial.
 

Articol scris la: 00/00/0000 detalii...

Maine este ultima zi in care contribuabilii pot transmite catre Fisc mai multe declaratii fiscale si in care pot plati o serie de taxe si impozite.

Articol scris la: 00/00/0000 detalii...

 

– deoarece ai fost planificat pentru o verificare generala, periodica care se numeste control de fond;
– deoarece inspectoratul desfasoara o campanie de control tematica, intr-un anumit domeniu de activitate sau intr-un anumit areal geografic;
– deoarece inspectorul doreste sa verifice modul in care au fost indeplinite masurile obligatorii dispuse intr-un control anterior;
– deoarece o alta institutie cu atributii de control ne-a solicitat efectuarea unui control;
– deoarece exista o sesizare cu privire la nereguli in unitate;
– deoarece inspectorul a observat un fapt deosebit in unitate, are o suspiciune serioasa privind o grava incalcare a normelor legale sau exista o stare de pericol iminent.

 

Articol scris la: 00/00/0000 detalii...

 

Situatiile financiare consolidate cuprind, printre altele, bilantul consolidat, contul de profit si pierdere consolidat si note explicative la situatiile financiare anuale consolidate si trebuie depuse anul acesta la Fisc pana la sfarsitul lunii august. Cei care nu indeplinesc aceasta obligatie risca amenzi de pana la 30.000 de lei.

 

Articol scris la: 00/00/0000 detalii...

Situatiile financiare din 2015 vor fi intocmite conform reglementarilor cuprinse in Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, act normativ intrat in vigoare la inceputul anului si care aproba reglementarile contabile conforme cu Directiva nr. 34/2013 a Parlamentului European si a Consiliului privind situatiile financiare anuale privind contabilitatea.

Articol scris la: 00/00/0000 detalii...

 

Aceasta obligatie declarativa trebuie indeplinita de contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA care utilizeaza ca perioada fiscala trimestrul si care au efectuat o achizitie intracomunitara taxabila in Romania. Astfel, ei sunt obligati sa isi modifice perioada fiscala, devenind platitori de TVA lunar. Mai exact, formularul trebuie sa-l depuna entitatile inregistrate in scopuri de TVA, indiferent daca acestea sunt platitoare de impozit pe profit, microintreprinderi, persoane fizice autorizate sau intreprinderi individuale.

Conform Codului fiscal, contribuabilii au trimestrul drept perioada fiscala, daca au o cifra de afaceri definita mai mica de 100.000 de euro. In schimb, perioada fiscala este luna, atunci cand cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania, dar care dau drept de deducere, depaseste plafonul de 100.000 de euro, calculat in functie de cursul de schimb al BNR, valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent.

Declaratia 092 poate fi depusa doar in format tiparit. Nedepunerea formularului 092 constituie contraventie si se sanctioneaza cu: amenda de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice si cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice.

 

 

Pentru servicii de contabilitate apelati la: www.contaradulescu.ro

 

 


 

Articol scris la: 00/00/0000 detalii...

 

În conformitate cu prevederile Codului Muncii, ucenicia la locul de muncă se efectuează în baza unui contract de ucenicie, care reprezintă contractul individual de muncă de tip particular în baza căruia:


- angajatorul se obligă ca, în afara plății salariului, să asigure formarea profesională a ucenicului într-o meserie potrivit domeniului său de activitate;

- ucenicul (persoană de peste 16 ani) se obligă să se formeze profesional și să muncească în subordinea angajatorului respectiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articol scris la: 00/00/0000 detalii...

 

Articol scris la: 00/00/0000 detalii...

 

Marţi 20 octombrie

     

  • Obligația: Depunerea Declaraţiei speciale de taxa pe valoarea adăugată pentru trimestrul precedent (sistem VOES)

  • Categoriile de contribuabili: Persoanele impozabile nestabilite în U.E. care prestează servicii electronice de telecomunicaţii, de radiodifiziune şi televiziune.

  • Baza legală: C.F. art. 152^4 alin. (7).

Articol scris la: 00/00/0000 detalii...

 

HG nr. 500/2011 (privind registrul general de evidenţă a salariaţilor – REVISAL) stabileşte actualmente metodologia de întocmire şi completare a registrului general de evidenţă a salariaţilor (denumit în continuare registru), înregistrările care se efectuează, precum şi orice alte elemente în legătură cu acesta.

De asemenea fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa şi transmite la inspectoratul teritorial de muncă un registru general de evidenţă a salariaţilor şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.

 

Articol scris la: 00/00/0000 detalii...